דלג לתוכן עיקרי
39.01.11.68

אחזקת רכב מנהל הרכב

תקציב מאושר: 1,132,000
תקנה תקציבית בתכנית מינהל וארגון (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד התקשורת).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב אחזקת רכב מנהל הרכב הוא ₪1,032,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,132,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪1,016,083
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)