דלג לתוכן עיקרי
39.01.10.63

הכנסות גורמים שונים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שירותים מרכזיים (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד התקשורת).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2011 תקציב הכנסות גורמים שונים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?