דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תחום פעולה כללי

39.01

80,292,000
בשנת 2012 תקציב תחום פעולה כללי הוא ₪42,955,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪80,292,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪5,300,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪85,592,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪23,100,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪32,443,000 (37.9%)
  • רכש וקניות: ₪49,104,000 (57.37%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪25,805,220
תחת סעיף זה מוקצים 91 תקני כח אדם , ובנוסף 599 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?