דלג לתוכן עיקרי
38.40.09.30

מרכז סביבה ברת-קיימא

תקציב מאושר: 12,900,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות כלליות לקידום (תחת תחום עידוד המגזר העסקי בסעיף כלכלה ותעשייה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2020 תקציב מרכז סביבה ברת-קיימא לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪12,900,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2018 - 2020.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)