דלג לתוכן עיקרי
38.40.09.01

עידוד רכישת תוצרת הארץ

תקציב מאושר: 19,122,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות כלליות לקידום (תחת תחום עידוד המגזר העסקי בסעיף כלכלה ותעשייה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב עידוד רכישת תוצרת הארץ לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪19,122,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪-578,690
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)