דלג לתוכן עיקרי
38.40.09

פעולות כלליות לקידום

תקציב מאושר: 96,609,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום עידוד המגזר העסקי בסעיף כלכלה ותעשייה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב פעולות כלליות לקידום הוא ₪96,609,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪15,000,000 (15.53%)
  • רכש וקניות: ₪81,609,000 (84.47%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪275,582,532
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?