דלג לתוכן עיקרי
38.40.04.91

הכנסות מתמלוגים - הסוכנות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית קידום הייצוא ועידוד (תחת תחום עידוד המגזר העסקי בסעיף כלכלה ותעשייה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2021 תקציב הכנסות מתמלוגים - הסוכנות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?