דלג לתוכן עיקרי
38.40.04.03

קרנות בינלאומיות לעידוד הייצוא

תקציב מאושר: 23,000
תקנה תקציבית בתכנית קידום הייצוא ועידוד (תחת תחום עידוד המגזר העסקי בסעיף כלכלה ותעשייה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב קרנות בינלאומיות לעידוד הייצוא לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪23,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בחו"ל.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪472,461
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)