דלג לתוכן עיקרי
38.40.03.11

תפעול הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה

תקציב מאושר: 14,790,000
תקנה תקציבית בתכנית עסקים קטנים ובינוניים (תחת תחום עידוד המגזר העסקי בסעיף תמיכות בענפי המשק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב תפעול הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה הוא ₪11,077,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪14,790,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪9,892,443
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2016.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)