דלג לתוכן עיקרי
38.40.02

מסלולי תמיכה מינהליים

תקציב מאושר: 139,376,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום עידוד המגזר העסקי בסעיף תמיכות בענפי המשק.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2016 תקציב מסלולי תמיכה מינהליים הוא ₪159,427,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪139,376,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪139,376,000 (100%)

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪134,792,035
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2016.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?