דלג לתוכן עיקרי
38.40.01.92

רזרבה לעמידה ביעדים פיסקליים

תקציב מאושר: 37,973,000
תקנה תקציבית בתכנית קידום השקעות ועידוד (תחת תחום עידוד המגזר העסקי בסעיף כלכלה ותעשייה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב רזרבה לעמידה ביעדים פיסקליים הוא ₪37,973,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2022 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)