דלג לתוכן עיקרי
38.40.01.28

מסלולים להתמודדות עם משבר הקורונה

תקציב מאושר: 151,262,000
תקנה תקציבית בתכנית קידום השקעות ועידוד (תחת תחום עידוד המגזר העסקי בסעיף כלכלה ותעשייה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב מסלולים להתמודדות עם משבר הקורונה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪151,262,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪63,738,466
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)