דלג לתוכן עיקרי
38.40.01.26

מסלול ייצור מתקדם

תקציב מאושר: 10,345,000
תקנה תקציבית בתכנית קידום השקעות ועידוד (תחת תחום עידוד המגזר העסקי בסעיף כלכלה ותעשייה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב מסלול ייצור מתקדם הוא ₪10,345,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪10,939,021
תקציב זה פעיל בין השנים: 2018 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)