דלג לתוכן עיקרי
38.40.01.20

מסלול לעידוד העסקת מתמחים ממגזר המיעוטים בתעשייה עתירת הידע

תקציב מאושר: 2,500,000
תקנה תקציבית בתכנית קידום השקעות ועידוד (תחת תחום עידוד המגזר העסקי בסעיף כלכלה ותעשייה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב מסלול לעידוד העסקת מתמחים ממגזר המיעוטים בתעשייה עתירת הידע הוא ₪2,500,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪1,665,912
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)