דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2023 תקציב קורונה - פיתוח הון אנושי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪39,242,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪40,319,965
תקציב זה פעיל בין השנים: 2021 - 2023.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)