דלג לתוכן עיקרי
38.30.02.02

מגנ"ט

תקציב מאושר: 193,591,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקי מו"פ לשלבים (תחת תחום המדען הראשי בסעיף תמיכות בענפי המשק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב מגנ"ט הוא ₪150,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪193,591,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪143,256,863
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2016.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)