דלג לתוכן עיקרי
38.30.01.02

הכנסות מתמלוגים והחזרים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הפעלת הרשות לחדשנות (תחת תחום המדען הראשי בסעיף תמיכות בענפי המשק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2017 תקציב הכנסות מתמלוגים והחזרים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?