דלג לתוכן עיקרי
38.19.02.09

בקרה - מסלול תעסוקה

תקציב מאושר: 2,000
תקנה תקציבית בתכנית עתודה לתוכניות תעסוקה (תחת תחום הטבות לעידוד השקעות בסעיף תמיכות בענפי המשק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב בקרה - מסלול תעסוקה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪31,426
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)