דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד רוה"מ במסלול תעסוקה למפונים

38.19.02.06

-2,500,000
בשנת 2007 תקציב השתתפות משרד רוה"מ במסלול תעסוקה למפונים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-2,500,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)