דלג לתוכן עיקרי
38.18.01

תמיכות האפוטרופוס

תקציב מאושר: 89,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום אפוטרופוס כללי בסעיף תמיכות בענפי המשק.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2005 תקציב תמיכות האפוטרופוס לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪89,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪105,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪194,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪194,000 (100%)

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪25,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2005.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?