דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב אפוטרופוס כללי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪988,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪909,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,897,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪1,897,000 (100%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪480,130
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?