דלג לתוכן עיקרי
38.17.01.02

הכנסות מקרן השיווק

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית עתודות לתעשייה (תחת תחום עתודות התעשייה בסעיף תמיכות בענפי המשק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב הכנסות מקרן השיווק לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?