דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2002 תקציב ט.מ. ביר אל מכסור לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪770,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪1,370,000.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?