דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב ט.מ.- בועיינה מג'ידאת לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪641,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪966,432
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)