דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פעולות לפיתוח תעשיה עתירת ידע בירושלים באמצעות הרשות לפיתוח ירושלים

38.13.03.25

5,215,000
בשנת 2006 תקציב פעולות לפיתוח תעשיה עתירת ידע בירושלים באמצעות הרשות לפיתוח ירושלים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,215,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪109,987
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)