דלג לתוכן עיקרי
38.13.03.15

ט.מ - חצור

תקציב מאושר: 1,076,000
תקנה תקציבית בתכנית טיפול ממוקד (תחת תחום תמיכה בתעשייה בסעיף תמיכות בענפי המשק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב ט.מ - חצור לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,076,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪745,759
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)