דלג לתוכן עיקרי
38.13.03.12

ט.מ. - שדרות

תקציב מאושר: 3,563,000
תקנה תקציבית בתכנית טיפול ממוקד (תחת תחום תמיכה בתעשייה בסעיף תמיכות בענפי המשק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב ט.מ. - שדרות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,563,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪731,234
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)