דלג לתוכן עיקרי
38.13.01.21

מנהלות לאיזורי תעשיה

תקציב מאושר: 6,418,000
תקנה תקציבית בתכנית כלים משלימים לחוק עידוד (תחת תחום תמיכה בתעשיה בסעיף תמיכות בענפי המשק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב מנהלות לאיזורי תעשיה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪6,418,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪8,912,868
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)