דלג לתוכן עיקרי
38.13.01.20

עתודה לטיפול ממוקד ולמינהלות באיזורי תעשיה בינעירוניים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית כלים משלימים לחוק עידוד (תחת תחום תמיכה בתעשיה בסעיף תמיכות בענפי משק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב עתודה לטיפול ממוקד ולמינהלות באיזורי תעשיה בינעירוניים הוא ₪91,120,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)