דלג לתוכן עיקרי
38.13.01.01

תגבור תוכניות שיווק

תקציב מאושר: 66,287,000
תקנה תקציבית בתכנית כלים משלימים לחוק עידוד (תחת תחום תמיכה בתעשיה בסעיף תמיכות בענפי משק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב תגבור תוכניות שיווק הוא ₪67,640,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪66,287,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

הביצוע בשנת 1997 עמד על ₪35,000,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)