דלג לתוכן עיקרי
38.12.03.05

הכנסות מפרמית סיכון - עסקים קטנים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מימושי ערבויות מדינה (תחת תחום עידוד עסקים קטנים בסעיף תמיכות בענפי המשק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב הכנסות מפרמית סיכון - עסקים קטנים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?