דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2001 תקציב הקמה ותחזוקת חמש כיתות לימוד לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪540,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?