דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פעילות לאוכלוסיית בני המיעוטים במסגרת מי"ים קיימים

38.12.02.35

480,000
בשנת 2001 תקציב פעילות לאוכלוסיית בני המיעוטים במסגרת מי"ים קיימים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪480,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?