דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

סקרים עיסקיים, מיפוי העסקים בישראל וניתוח הנתונים בקרב בני מיעוטים

38.12.02.28

287,000
בשנת 2002 תקציב סקרים עיסקיים, מיפוי העסקים בישראל וניתוח הנתונים בקרב בני מיעוטים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪287,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪400,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)