דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1999 תקציב בקרת מסק"ים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪720,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?