דלג לתוכן עיקרי
38.12.02.07

עתודה לסיוע לעסקים קטנים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית סיוע לעסקים קטנים (תחת תחום עידוד עסקים קטנים בסעיף תמיכות בענפי המשק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב עתודה לסיוע לעסקים קטנים הוא ₪6,450,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)