דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד החקלאות במ ימון חונכות לחקלאים

38.12.01.06

-798,000
בשנת 2008 תקציב השתתפות משרד החקלאות במ ימון חונכות לחקלאים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-798,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪-515,584
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)