דלג לתוכן עיקרי
38.11.01.01

פעולות לעידוד הסרט

תקציב מאושר: 33,000
תקנה תקציבית בתכנית הפקות סרטים וטלויזיה (תחת תחום עידוד הסרט בסעיף תמיכות בענפי המשק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב פעולות לעידוד הסרט לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪33,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪126,669
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2000.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)