דלג לתוכן עיקרי
38.10.02.24

שכר עבודה-שליח בדרום קוריאה

תקציב מאושר: 555,000
תקנה תקציבית בתכנית נציגויות מסחריות (למעט (תחת תחום נציגויות מסחריות בחו"ל בסעיף תמיכות בענפי משק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב שכר עבודה-שליח בדרום קוריאה הוא ₪539,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪555,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בחו"ל.
תחת סעיף זה מוקצים 1 תקני כח אדם

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?