דלג לתוכן עיקרי
38.04.06.17

תחזוקה

תקציב מאושר: 15,000
תקנה תקציבית בתכנית מטה לקידום עסקים (תחת תחום פעולות שונות לפיתוח בסעיף תמיכות בענפי משק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב תחזוקה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪15,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?