דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב יועצים לאיתור השקעות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪159,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בחו"ל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?