דלג לתוכן עיקרי
38.04.04.60

השתתפות בתקציב השוטף בגין הוצ' ביטחון

תקציב מאושר: 1,692,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות בשיווק לחו"ל (תחת תחום פעולות שונות לפיתוח בסעיף תמיכות בענפי המשק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב השתתפות בתקציב השוטף בגין הוצ' ביטחון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,692,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?