דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2002 תקציב קידום פעולות שיווקיות במזרח אירופה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪46,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?