דלג לתוכן עיקרי
38.04.04.33

סקר התכנות לשימוש בפסולת לסלילת כבישים בישראל

תקציב מאושר: 50,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות בשיווק לחו"ל (תחת תחום פעולות שונות לפיתוח בסעיף תמיכות בענפי המשק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב סקר התכנות לשימוש בפסולת לסלילת כבישים בישראל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪50,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?