דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב תמיכה בחברות יצוא לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,716,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?