דלג לתוכן עיקרי
38.04.04.09

קרן קולקציות טכסטיל ותכשיטים

תקציב מאושר: 1,086,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות בשיווק לחו"ל (תחת תחום פעולות שונות לפיתוח בסעיף תמיכות בענפי משק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב קרן קולקציות טכסטיל ותכשיטים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,086,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 1997 עמד על ₪709,636
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)