דלג לתוכן עיקרי
38.03.06.08

מענקים מיוחדים לכרמל

תקציב מאושר: 1,360,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקים תקציביים למפעלים (תחת תחום הטבות לעידוד השקעות הון בסעיף תמיכות בענפי משק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב מענקים מיוחדים לכרמל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,360,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?