דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות מפרמית סיכון - מפעלים שקבלו הלוואות עפ"י תיקון 39

38.03.03.02

-
בשנת 2012 תקציב הכנסות מפרמית סיכון - מפעלים שקבלו הלוואות עפ"י תיקון 39 לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-22,150,574
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)