דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2009 תקציב תמיכה במחקר תעשייתי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪116,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?