דלג לתוכן עיקרי
38.02.02.81

תוכנית גלליאו

תקציב מאושר: 8,000,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקים מנהליים (תחת תחום מחקר ופיתוח תעשייתי בסעיף תמיכות בענפי המשק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב תוכנית גלליאו הוא ₪18,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪8,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪8,347,644
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)